Integritetspolicy Peelingbutiken (Hälsoglöd)

Personuppgifter

Vi på enskilda företaget, Firma Catarina Carlsson (nedan Hälsoglöd), behandlar alla personuppgifter med största omsorg. I de fall du lämnar information via vår webbplats, e-post, telefon eller fysiskt möte godkänner du att vi på Hälsoglöd behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna används för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service och en professionell affärsrelation.

Personuppgifter vi kan komma att samla in är namn, din roll på företaget, e-postadress, telefonnummer. Uppgifter om juridiska personer omfattas inte av reglerna i dataskyddsförordningen. I de fall privatpersoner eller enskilda näringsidkare är i kontakt med oss kan vi även komma att hantera personuppgifter i form av personnummer och postadress. Om du handlar i vår webbutik lagras även din dators IP-adress varifrån du lägger ordern.

 

Tillgång

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Hälsoglöds externa leverantörer (våra externa leverantörer kan vara våra IT-leverantörer, och även Forever Living Products skandinaviska organisation i de fall du köpt Forevers produkter), i den mån det behövs för att administrera och genomföra ovan nämnda ändamål.

Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Endast personer hos Hälsoglöd som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Hälsoglöd har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst.

Vi på Hälsoglöd sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Har du inte köpt produkter eller tjänster från oss på Hälsoglöd de senaste tre åren kommer dina personuppgifter raderas. Är du en eventuell ny kund som kommer i kontakt med oss för att vi exempelvis ska kunna informera om våra varor eller tjänster sparas dina personuppgifter i upp till ett år efter senaste kommunikation, därefter raderas de. Har du varit kund innan 25 maj 2015 men inte beställt några produkter eller tjänster sedan dess, raderas dina uppgifter senast 25 maj 2019 för att vi ska hinna informera dig om vår nya integritetspolicy och möjliggöra för dig att fortsätta vara kund. Önskar du att dina personuppgifter raderas innan denna tid är du välkommen att kontakta oss. Om lagkrav finns om längre lagringstid, t ex enligt bokföringslagen, kommer lagringstiden att förlängas för att uppfylla lagkravet.

 

Rättigheter

Hälsoglöd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta Hälsoglöd och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att Hälsoglöd inte har möjlighet att skicka dig information i enlighet med dina önskemål. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du är missnöjd över hur Hälsoglöd behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Hälsoglöds personuppgiftsbehandling.

 

Ändringar

Denna policy kan komma att ändras från tid till tid. Uppdaterades senast 19 maj 2018.­